logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

cervene-masoEÚ: Krátkodobý výhľad pre trh s hovädzím mäsom

Miroslav Záhradník

Celková produkcia hovädzieho mäsa sa v roku 2018 medziročne zvýšila o 1,8 %, čo je viac ako bol očakávaný nárast.

Studená zima na severe Európy a suché leto naprieč celou EÚ viedli k nedostatku krmív, nižšiemu počtu telení a skorším porážkam zvierat. Početné stavy dojčiach kráv sa od roku 2015 znižujú, pričom v roku 2018 sa znížili o 100 000 kráv, čo je medziročne 1,3 % menej. Zníženie stavov sa týkalo najmä Francúzska, Spojeného kráľovstva a Írska. Pokles počtu dojníc bol ešte výraznejší, pretože v roku 2018 sa ich chovalo o 375 000 menej. Zníženie stavov dojníc sa týkalo najmä Holandska, Talianka, Nemecka a Francúzska. Pre rok 2019 sa očakáva pokles celkovej produkcie hovädzieho mäsa o 1,3 %. Tento trend sa očakáva v najmä v dôsledku menších chovných stád kľúčových producentov akými sú Francúzsko, Holandsko, Taliansko, Nemecko a Spojené kráľovstvo. Vo Francúzsku sa predpokladá výrazný prepad najmä kvôli nízkej profitabilite chovov a v Taliansku sa počíta z poklesom importov živých zvierat. Produkcia v Írsku by sa znížiť nemala vďaka väčšiemu počtu teliat, keďže živé exporty v roku 2018 sa znížili. Podobný vývoj sa očakáva v Španielsku avšak v dôsledku zvýšenia domáceho dopytu. Expanzia produkcie vďaka zlepšeným exportom sa očakáva v Poľsku. Zvýšená dodávka hovädzieho mäsa v druhej polovici 2018 v EÚ znížila ceny komodity medziročne o -5 %. Začiatkom roka sa ceny stabilizovali, no s limitovanou dodávkou sa tlak na ceny v priebehu roka 2019 môže stupňovať. Nižšia domáca produkcia bude kompenzovaná vyššími importami iba čiastočne. Pre exporty sa očakáva zlepšenie. V roku 2019 sa očakáva redukcia spotreby z 11 kg na 10,8 kg na osobu, založená na nižšej dostupnosti mäsa (po období niekoľkých rokov vyššej spotreby podporovanej vyššou dodávkou). Dopyt po hovädzom mäsa zostane v mnohých krajinách stabilný, avšak viac smerujúci k spracovanému mäsu a spotrebe mimo domácnosti.

Zo zdrojov Európskej komisie preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov