logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

euro1Komentár: Kam sa podela inflácia?

David Karkulín

V AGROMAGAZÍNe sme už viackrát poukazovali na vzájomné prepojenie

inflácie a cien komodít. Rastúca inflácia (rast cenovej hladiny tovarov) znižuje kúpnu silu peňazí, preto investori hľadajú aktíva, ktoré ich pred touto hrozbou ochránia. Úlohu „ochrancu“ pred infláciou zastupujú práve komodity a to hlavne v čase, keď fenomén cenového rastu vykazuje zrýchľujúcu tendenciu. Ak teda inflácia rastie, investori investujú do komodít, čo vedie k rastu cien týchto aktív. V praxi to znamená, že rast inflačných tlakov znamená vyššiu pravdepodobnosť aj rastu cien komodít vrátane segmentu agro. Podľa ekonomických teórií mierna inflácia medzi 2 – 3 % je pre ekonomiku žiaduca, pretože pôsobí na jej dynamiku pozitívne. Aj preto dnes všetky kľúčové centrálne banky sveta riadia svoju monetárnu politiku tak, aby dosahovali cieľ aspoň 2 % ročnej inflácie. Po kríze v roku 2008 však akokeby neplatili žiadne ekonomické recepty na to, aby centrálne banky dokázali v kľúčových ekonomikách sveta dostať infláciu trvalo nad 2 %. Tento fakt dolieha negatívne aj na samotné ceny agrokomodít, ktoré sa nachádzajú v cenovej depresii už 5 rokov. Vlaňajší druhý polrok vyzeral nádejne, keď sa podarilo inflačné očakávania vo väčšine ekonomík zvýšiť. Ceny ropy, no tiež aj agrokomodity na to zareagovali pozitívne. Išlo však o dočasný trend, nakoľko súčasné inflačné očakávania merané napríklad prostredníctvom úrokových sadzieb 10 – ročných dlhopisov vyspelých krajín (USA, Nemecko, Japonsko) sa v ostatných mesiacoch opäť znížili. Mnohí fundovaní odborníci sa pýtajú, kam sa inflácia zrazu podela? Zamestnanosť v mnohých krajinách je na 50 ročných maximách (čo vyvíja tlak na rast miezd), rovnako tak stúpa globálny dlh (čo signalizuje väčší objem peňazí v ekonomike) – to sú faktory, ktoré spravidla zvyšujú inflačné tlaky. Napriek tomu krajiny ako USA, Japonsko či Nemecko stále evidujú infláciu pod 2 %. Na mieste je otázka, či vyspelé ekonomiky ako Eurozóna či USA nenastupujú na cestu Japonska, ktoré bojuje s nízkymi úrokmi a takmer nulovou infláciou už štvrťstoročie. Takýto vývoj totiž zvyšuje pravdepodobnosť obmedzeného rastu cien komodít do budúcnosti. Máme sa teda báť pokračovania éry nízkych cien agrokomodít? Vzhľadom na aktuálne inflačné očakávania sa zdá, že najbližšie mesiace je táto obava na mieste (samozrejme, pokiaľ sa neudeje čosi neočakávaného na strane ponuky a dopytu po nejakej konkrétnej komodite). Na druhej strane ekonomika a na ňu nadväzujúci pohyb kapitálu je dynamický proces, pričom pri súčasnom tempe zadlžovania sa je len otázkou času, kedy sa rastúca inflácia znovu prihlási o slovo.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov