logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

cervene-masoNemecko: Menej hovädzieho dobytka aj ošípaných

Miroslav Záhradník

Početné stavy hovädzieho dobytka v krajine k 3. novembru 2018 predstavovali 12 mil. jedincov, pričom pokles stavov od mája 2018 dosiahol úroveň 1,2 %.

Aktuálne stavy sú najnižšie od začiatku fungovania registra hospodárskych zvierat pre potreby Nemeckého štatistického úradu (Destatis) v roku 2008. Počet dojníc klesol od posledného zisťovania o 1,6 % a ku kontrolnému dňu dosiahol hodnotu 4,1 mil. jedincov. Počet hospodárstiev s chovom hovädzieho dobytka dosiahol necelých 140 000, čo je o 0,7 % menej ako tomu bolo v máji 2018. Počet mliekových fariem sa znížili o 1,8 % na približne 62 800. Početné stavy teliat a mladého hovädzieho dobytka sa od posledného zisťovania mierne znížili o 0,9 %, na takmer 3,6 milióna. Kým počet jalovíc vo veku do jedného roka klesol o 1,4 % na približne 2,6 milióna, počet býčkov vo veku nad jeden rok sa mierne zvýšil o 0,5 %, na približne 1 milión zvierat. Priemerný počet zvierat na farmu bol rovnako ako v predchádzajúcom prieskume na úrovni 86 zvierat na farmu. Najväčšie farmy z toho pohľadu boli v Meklenbursku-Predpomoransku (asi 154 zvierat) a Šlezvicku-Holštajnsku (asi 144 zvierat na farmu). Naopak, najmenšie Hesensku (52 zvierat) v Bádensku-Württembersku (približne 61 zvierat). Vo všeobecnosti možno pristúpiť k rozdeleniu podľa priemerných stavov dobytka na farme na sever a juh. V severných spolkových štátoch sa v priemere nachádzali väčšie farmy (v priemere 130 zvierat na farmu) ako na juhu (v priemere 69 zvierat na farmu). Početné stavy ošípaných sa od mája 2018 znížili o 1,7 % (približne 457 tis. jedincov) a k 3. novembru 2018 dosiahli celkovo 26,4 milióna. Pokles počtu bol obzvlášť zrejmý pri odstavcčatách a mladých ošípaných. Počet odstavčiat sa v porovnaní s májom 2018 znížil o 3,9 % (približne 311 600 zvierat). Pokiaľ ide o spolkové krajiny, tento pokles bol najvyšší v Hesensku (-12,2 %) a v Porýní-Falcku (-10,4 %). Počet mladých ošípaných klesol o 2,1 % (okolo 107 200 zvierat). Celkový počet výkrmových ošípaných zostal na hodnote približne 11,9 milióna zvierat, čo je približne rovnaký údaj ako v predchádzajúcom prieskume. V rámci jednotlivých hmotnostných kategórií však došlo k významným zmenám. Kým počet výkrmových ošípaných v hmotnostnej kategórii medzi 50 a 80 kg živej hmotnosti klesol o 3,8 % na približne 5,4 milióna, výkrmové ošípané medzi 80 a 110 kg vykázali nárast na približne 5,3 milióna (+1,6 %). Počet výkrmových ošípaných nad 110 kg sa dokonca výrazne zvýšil o 10,2 % na približne 1,2 mil. Najvyšší nárast zaznamenali spolkové krajiny Meklenbursko-Predpomoransku (+ 39 %) a Brandenbursku (+28 %). Počet chovných prasníc sa v porovnaní s májom 2018 znížil o 1,4 %, čo predstavuje približne 1,8 mil. Počet spoločností s chovom ošípaných dosiahol ku koncu sledovaného obdobia úroveň okolo 22 400, pričom ešte v máji 2018 bolo týchto spoločností o 500 viac (2,3 %). V medziročnom porovnaní došlo k poklesu až o 1 100 spoločnosti (-4,6 %). Priemerná veľkosť chovu ošípaných v Nemecku predstavovala 1 200 zvierat na jednu farmu. Tu bol jasný rozdiel medzi východnými a západnými spolkovými republikami. Zatiaľ čo na západe bolo v priemere chovaných približne 1 000 zvierat na farmu, vo východných spolkových krajinách to bolo približne 4 800 zvierat. Najväčšie farmy boli v Sasku-Anhaltsku (v priemere okolo 5 500 zvierat) a Meklenbursko-Predpomoransku (v priemere okolo 5 200 zvierat na farmu).

Zo zdrojov destatis preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov