logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

euroNa 100 eurový nákup potravín odpracujeme v priemere 16 hodín

Eva Sadovská

Priemerná mzda na Slovensku dosiahla vlani úroveň 1 013 EUR a prvýkrát tak v hrubom prekročila hranicu tisícky.

Medziročne sa tak zvýšila o 6,2 %. Väčšina Slovákov ale aj naďalej zarába pod touto hranicou a platové rozdiely sú viditeľné aj naprieč profesiami. No a práve výška príjmov je faktor, ktorý Slovákov pri nákupoch v obchodoch limituje. V aktuálnej analýze sme sa preto pozreli na to, aká je kúpyschopnosť Slovákov v prípade potravín a nealkoholických nápojov. Inak povedané, aký dlhý čas musia zamestnanci jednotlivých profesií odpracovať na to, aby si mohli dovoliť 100 eurový nákup potravín. A výsledok? Ajťákovi stačí 9 hodín, chyžná na takýto nákup potrebuje odpracovať trojnásobne dlhší čas. Zároveň sme prepočítali aj to, v ktorých odvetviach ekonomiky rástli vlani platy rýchlejšie ako ceny potravín a nealkoholických nápojov a teda v prípade ktorých povolaní si mohli zamestnanci dovoliť zo svojich platov väčší nákup potravín ako v roku 2017.

Priemerná hrubá mzda v hospodárstve dosiahla v roku 2018 úroveň 1 013 EUR. Na nákup potravín v hodnote 100 EUR tak vlani musel Slovák s priemerným platom odpracovať cca 16 hodín, teda 2 pracovné dni. Rozdiely naprieč jednotlivými povolaniami sú ale neprehliadnuteľné. Zamestnanci finančných a poisťovacích činností, informácií a komunikácie a dodávky elektriny, plynu a pary s priemernými platmi v rozpätí 1 750 – 1 850 EUR musia odpracovať na 100 eurový nákup potravín cca 9 hodín, teda niečo cez jeden pracovný deň. Jedná sa zároveň o najkratší čas spomedzi všetkých odvetví hospodárstva. Naopak, najdlhší čas kvôli 100 eurovému nákupu potravín musia v práci stráviť zamestnanci ubytovacích a stravovacích zariadení a to až približne 27 hodín, čo predstavuje takmer 3,5 pracovného dňa. Rozdiel medzi odvetviami, v ktorých sa zarába najmenej a najviac je teda až trojnásobný.

Spomínaná priemerná mzda v hospodárstve vzrástla vlani o 6,2 %. Ceny potravín a nealkoholických nápojov sa zvýšili oproti roku 2017 o 3,9 %. Podľa štatistík tak v roku 2018 platy rástli rýchlejšie ako sumy na cenovkách potravín na pultoch našich obchodov. Inak povedané, zo svojich platov si vlani priemerne zarábajúci Slovák mohol dovoliť kúpiť viac potravín ako v roku 2017. Tento fakt platil vo väčšine odvetví, avšak nie úplne všade. Napríklad v prípade zamestnancov administratívnych služieb bol rast platov (na úrovni 1,5 %) pomalší ako rast cien potravín (na úrovni 3,9 %) a teda ich košík potravín bol oproti roku 2017 o niečo prázdnejší, ak si na jeho nákup nechceli zo svojich platov ukrojiť väčšiu časť peňazí. Obdobná situácia vlani nastala aj v prípade zamestnancov ubytovacích a stravovacích zariadení a činností v oblasti nehnuteľností.

V prípade poľnohospodárstva bola vlani evidovaná priemerná mzda na úrovni 763 EUR v hrubom. Medziročne prišlo k jej nárastu o 4,7 %. Zamestnanci tohto odvetvia tak na nákup potravín v hodnote 100 EUR museli odpracovať 21 hodín, teda vyše 2,5 pracovného dňa.

Táto analýza či prepočet počíta s hrubými priemernými mzdami v jednotlivých odvetviach slovenského hospodárstva. Samozrejme, úplne prvé čo sa udeje a to ešte skôr, ako sa reálne k svojej výplate dostaneme, je zaplatenie odvodov a daní. Ak by sme zohľadnili vo výpočte aj tento fakt, tak odpracovaný čas potrebný na nákup potravín v hodnote 100 EUR by bol dlhší pri každom povolaní o niekoľko ďalších minút či hodín.

Odvetvia v SR hospodárstve

Priemerný plat v roku 2018

Koľko hodín je potrebné odpracovať na 100 eurový nákup potravín   v obchode

Nominálny rast platov

Finančné a poisťovacie činnosti

1 857

9

6,2%

Informácie a komunikácia

1 849

9

7,6%

Dodávka elektriny, plynu, pary

1 749

9

5,3%

Verejná správa a obrana, povin. soc. zabezp.

1 311

12

7,9%

Ťažba a dobývanie

1 179

14

9,3%

Odborné, vedecké a technické činnosti

1 121

14

4,6%

Priemysel

1 119

14

7,0%

Priemyselná výroba

1 102

15

6,9%

Priemer v SR

1 013

16

6,2%

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

1 013

16

7,2%

Doprava a skladovanie

1 004

16

4,6%

Dodávka vody

989

16

7,3%

Činnosti v oblasti nehnuteľností

963

17

2,9%

Veľkoobchod a maloobchod

933

17

7,7%

Vzdelávanie

920

17

4,7%

Administratívne služby

900

18

1,5%

Umenie, zábava a rekreácia

807

20

9,5%

Poľnohospodárstvo

763

21

4,7%

Stavebníctvo

713

22

6,4%

Ostatné činnosti

672

24

8,7%

Ubytovacie a stravovacie služby

595

27

3,3%

Zdroj: Prepočet Slovenského farmárskeho, družstva na základe údajov ŠÚ SR

 

Eva Sadovská

analytička Slovenského farmárskeho, družstvaCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

Rapool

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov