Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

jablon1Slovenskí pestovatelia a obchodníci diskutujú o normách kvality ovocia a zeleniny

/TASR/

Zástupcovia slovenských pestovateľov a obchodu sa spolu s odborníkmi z 12 členských štátov Schémy OECD

(Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) pre uplatňovanie noriem kvality pre ovocie a zeleninu , v dňoch 11. – 13. septembra 2018, stretávajú na Slovensku, aby sa zhodli na tom, ako jednotne postupovať pri hodnotení kvality ich produktov. Počas medzinárodného školenia sa budú v Mojmírovciach venovať témam potravinového odpadu, prípustnej tolerancii v rámci noriem kvality, interpretácii týchto noriem, ale aj novinkám v sortimente ovocia a zeleniny a vplyvom klimatických zmien na ich pestovanie. Partnerom tohto podujatia je spoločnosť Kaufland.
Čerstvosť a kvalita predávaného ovocia a zeleniny a znižovanie potravinového odpadu sú pre Kaufland dlhodobo prioritami, preto je podpora takého podujatia logickým pokračovaním nastaveného trendu a zodpovedného prístupu k podpore slovenského poľnohospodárstva.
„Podpora slovenských pestovateľov ovocia a zeleniny a rozvíjanie vzájomnej spolupráce sú dlhodobo súčasťou našej stratégie, preto považujeme za dôležité byť partnerom takéhoto podujatia a podporiť výmenu skúseností na medzinárodnej úrovni,“ povedala Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland. Kaufland ponúkol minulý rok zákazníkom viac než 50 miliónov kilogramov čerstvého ovocia a zeleniny pochádzajúceho zo Slovenska a spolupracuje s približne 200 slovenskými dodávateľmi.
Organizátorom medzinárodného školenia, ktoré sa koná pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, je Ovocinárska únia SR a Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska. Toto školenie je pod dlhodobou záštitou OECD ako jediné tohto typu na svete.
„Prioritou slovenských pestovateľov je podpora domácej produkcie zeleniny a ovocia, ktorá spĺňa najprísnejšie normy kvality. Oceňujeme každého predajcu, ktorý toto podporuje a rozvíja. Domáca produkcia prináša spotrebiteľovi veľké výhody,“ povedal Michal Šula, podpredseda Združenia zeleninárov a zemiakarov Slovenska.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov