logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

zahradnik-miroslavM. Záhradník získal ocenenie Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Zdroj: Veda na dosah

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bol galavečer,

na ktorom ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová odovzdala Ceny za vedu a techniku 2017. Ing. Miroslav Záhradník, PhD., z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Lužianky, získal ocenenie v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. Galavečer sa konal v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave dňa 9. novembra 2017.

Ing. Miroslav Záhradník, PhD., pracuje ako výskumný a vývojový pracovník v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre – vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre. Na pracovisku sa zaoberá ekonomikou chovu dojného a mäsového dobytka na úrovni jednotlivých produkčných systémov a plemien, optimalizáciou produkčno-ekonomických parametrov, zostavovaním individuálnych analýz, ako aj poradenstvom.

Predmetom práce, ktorá sa vo všetkých jeho činnostiach opiera o dlhoročné komplexné databázy chovateľských údajov a overené kalkulačné metodiky, plne rešpektujúce špecifiká slovenských mliekových fariem, je detailná ekonomická analýza, sledovanie vývoja produktivity a efektívnosti vo výrobe mlieka, ale aj možnosti udržateľných inovácií v slovenskom agrosektore.

Ing. Miroslav Záhradník, PhD., vyvinul aplikáciu EkonMOD milk, ktorej podstatou je operatívne zobrazenie ekonomických dosahov jednotlivých manažérskych opatrení, čo je v priamom súvise s ekonomickou optimalizáciou konkrétneho produkčného systému chovu dojníc. Za inovatívnosť myšlienky získal na výstave Agrokomplex v roku 2015 najvyššie ocenenie Zlatý kosák v kategórii Veda a výskum. Ocenený publikuje v domácich odborných časopisoch, na internetových portáloch a zároveň úspešne reprezentuje inštitúciu prezentáciou dosiahnutých výsledkov aplikovaného výskumu pracoviska na rôznych medzinárodných podujatiach. Medzinárodný aspekt jeho výskumno-vývojovej činnosti je podčiarknutý aj intenzívnou komunikáciou s popredným americkým vedcom dr. Victorom Cabrerom z Univerzity Wisconsin-Madison, ktorý sa špecializuje na vývoj inovatívnych, vedecky podložených manažérskych nástrojov na efektívny chov dojníc. Ocenený je zároveň aj členom Tematickej pracovnej skupiny pre Európske inovačné partnerstvo.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov